Goed idee?

Deze internetpagina is bedoeld voor uitwisseling van ideeën. Er is geen commercieel doel. Iedereen kan een idee toevoegen door in de rubriek "nieuw idee?" een reactie toe te voegen. In principe zijn er geen grenzen aan de ideeën, zo lang ze maar niet beledigend of beschadigend zijn. Ook moeten ze vrij te gebruiken zijn. Graag ook de eventuele bron van het idee vermelden. De beheerder zal de ideeën rubriceren. Het beheer wordt uitgevoerd door Menno Visser bereikbaar via Menno.Visser@home.nl .

Fruitbomen in de openbare ruimte

Door het planten van fruitbomen kan je iets toe voegen aan de openbare ruimte. Fruit plukken is een aantrekkelijke activiteit en het eten er van is gezond..Kinderen kunnen er iets van leren over de natuur. Fruitbomen verruimen de variatie in boomsoorten en hebben ecologische en landschappelijke waarde. Bij sommige mensen roepen ze nostalgische gevoelens op. Fruitbomen bieden nest- en voedselplaatsen voor vogels, nectar voor bijen, hommels en andere insecten en voedsel voor kleine zoogdieren in de vorm van valfruit. Op de stammen van takken vinden korstmossen een geschikt milieu. Door hun karakteristieke vorm (hoogstam, laagstam en leivorm), uiterlijk (o.a. bloesem en vruchten) en omvang (meestal relatief klein en rond ) wijken fruitbomen af van de meeste overige bomen. In Nederland gaat het vooral om bomen met appels, peren, pruimen en kersen. 

In ruimere zin kan je ook denken aan bramen, frambozen, aardbeien, noten en andere eetbare zaken uit de natuur. Mogelijke locaties voor het planten van fruitbomen e.d. zijn scholen, instellingen voor kinderopvang en ouderen, plantsoenen en pleinen. Op plaatsen waar fruit op auto’s e.d. kan vallen is het minder geschikt. Bij de keuze van de boomsoorten moet rekening gehouden worden met onderhoud, groeisnelheid, omvang, kwetsbaarheid, toepasbaarheid van het fruit e.d.

Vergelijkbare ideeën zijn eerder bekend geworden onder de titels “smulbos” en “lekker landschap”. Diverse gemeenten in Nederland en België bevorderen het planten van fruitbomen met subsidie (o.a. Elburg en Galmaarden (B)).

  • De volgende voorbeelden van projecten genoemd worden:Bij de herinrichting van het dorp Lauwerzijl (gemeente Zuidhorn) zijn 120 fruitbomen geplant. De bewoners hebben zelf mogen kiezen welke soort en ras fruitboom zij voor hun woning willen hebben. Er werden ruim 30 verschillende appel-, peren- en kersenbomen en walnoten geplant.
  • Landschapsbeheer Groningen heeft 75 fruitbomen geplant bij 30 locaties van kinderdagverblijven van SKSG kinderopvang in de stad Groningen onder de titel “fruitige speelplaatsen”. Het idee om kinderen een meer natuurlijke omgeving te bieden is iets waar Landschapsbeheer zich graag voor inzet. Er is gekozen voor sterke soorten die redelijk snel vrucht gaan dragen. Landschapsbeheer verzorgt ook het onderhoud aan de fruitbomen.
Navraag bij de gemeente Zuidhorn en Landschapsbeheer Groningen leert dat de ervaringen positief zijn, maar dat enig toezicht van direct betrokkenen gewenst is en de locaties zorgvuldig gekozen moeten worden.Als de bomen geplant worden in het kader van onderhoudswerkzaamheden die toch zouden moeten gebeuren verloopt een en ander budgetneutraal. Ook bij herstructureringsprojecten en ontwikkeling van nieuwe gebieden zijn er geen extra kosten aan verbonden. De aanschaf en plaatsing van een fruitboom kost volgens Landschapsbeheer Groningen ongeveer € 50.

Hoogstamvruchtbomen zijn karakteristieke elementen in het Groninger landschap. Voor de instandhouding van deze bomen is regelmatig onderhoud noodzakelijk. Als de bomen niet gesnoeid worden groeien de kronen dicht en gaat de gezondheid, mede door lichtgebrek, achteruit. Eigenaren van vruchtbomen kunnen een abonnement nemen op de Vruchtbomenwacht van Landschapsbeheer Groningen. Zij krijgen onderhoudsadviezen voor het behoud van de bomen. De Vruchtbomenwacht bekijkt eens in de twee jaar samen met de eigenaar de vruchtbomen. Men krijgt onder andere adviezen over het snoeien en de bemesting. Abonnees kunnen het onderhoud tegen gereduceerd tarief door Landschapsbeheer uit laten voeren.

Het idee is te combineren met het planten van klimaatbosjes (zie www.klimaatbosjes.nl) die gericht zijn op de klimaatproblematiek. Deze bosjes bestaan uit minimaal drie walnootbomen. De keuze voor deze soort is bewust gemaakt. Het is een gebruiksboom die de benodigde aandacht trekt. Door samen met kinderen walnoten te gaan rapen, kan het verhaal achter de klimaatbosjes op een aansprekende manier aan de nieuwe generatie worden doorgegeven. Een ander voordeel van de walnotenboom is de duurzaamheid. Van het harde, waardevolle hout worden vaak meubelstukken gemaakt. Zo blijft de CO2 ook na de kap gebonden. Walnotenbomen passen zowel in landelijk als stedelijk gebied. Bovendien hebben ze weinig onderhoud nodig.

Als samenwerking gezocht wordt met scholen is ook een combinatie denkbaar met een moestuin. Dat biedt tal van aanknopingspunten voor zinvol onderwijs. De kinderen kunnen dan zelf zaaien, oogsten, koken, verkopen e.d.

Reacties

Frank Houweling op 15-12-2009 08:39
 'De aanschaf en plaatsing van een fruitboom kost volgens Landschapsbeheer Groningen ongeveer € 50.'; dit valt vaak veel lager uit. Bij ons kosten de hoogstammen €34,- , en we zijn zeker niet de goedkoopste in Nederland!
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl